Profil działalności

Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz egzekucyjnym,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy odszkodowawcze,
 • sprawy z zakresu prawa pracy.
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku,
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych:

 • porady i opinie prawne,
 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • rejestracja oraz zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące przedsiębiorców, fundacji oraz stowarzyszeń,
 • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek prawa cywilnego i handlowego, 
 • prowadzenie negocjacji,
 • windykacja wierzytelności,
 • postępowania sądowe.

Pomoc prawna jest świadczona w j. polskim, j. angielskim i j. niemieckim.